Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Pisma Naczelnej Rady Łowieckiej

Zakładka „Pisma NRŁ” stanowi zbiór oficjalnych dokumentów i korespondencji kierowanej do rozmaitych instytucji rządowych i pozarządowych, w tym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), w szczególności dotyczących prac i zespołu ds. reformy łowiectwa.

Celem utworzenia tej zakładki jest zapewnienie przejrzystości naszych działań oraz ułatwienie dostępu do kluczowych dokumentów zarówno członkom naszej organizacji, jak i zainteresowanej opinii publicznej. W zakładce znajdują się m.in. wnioski, raporty, stanowiska oraz inne pisma, które zostały przesłane do MKiŚ w ramach współpracy nad reformą łowiectwa.

Jesteśmy przekonani, że łatwy dostęp do tych dokumentów przyczyni się do lepszego zrozumienia naszych działań w związku z procesem reformy szykowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz wspomoże konstruktywny dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro.nrl@pzlow.pl

PISMA NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ:

 1. Pismo MKiŚ dot. wskazania przedstawicieli PZŁ do Zespołu 22.02.2024
 2. Pismo z MKiŚ do Prezesa NRŁ prośba o wskazanie 5 przedstawicieli PZŁ do składu Zespołu w terminie do 23.02.2024
 3. Pismo ZG PZŁ – wskazanie przedstawicieli 23.02.2024
 4. Pismo MKiŚ dot. prac nad powołaniem Zespołu 19.03.2024
 5. Pismo MKiŚ – zmiana formuły Zespołu 23.04.2024
 6. Pismo z MKiŚ z dn 24.04.2024
 7. Pismo do Podsekretarza Pana Stanu Mikołaja DOROŻAŁY z prośbą o przedłużenie terminu do zgłoszenia listy przedstawicieli PZŁ 29.04.2024
 8.  Pismo PZŁ – termin do przedstawienia listy przedstawicieli do Zespołu 30.04.2024
 9. Pismo MKiŚ – termin do zgłoszenia przedstawicieli 07.05.2024
 10. Pismo ZG PZŁ – zgłoszenie listy przedstawicieli PZŁ 14.05.2024
 11. Pismo NRŁ do Minister P. Hennig-Kloski dot. zwiększenia członków Zespołu o przedstawicieli strony rządowej i samorządowej 07.06.2024
 12. Pismo MKiŚ – zwołanie I posiedzenia 07.06.2024
 13. Wniosek o skład do zespołu przedstawicieli strony rządowej i samorządowej 07.06.2024
 14. Zarządzenie MKiŚ – powołanie Zespołu ds. Reformy Łowiectwa 07.06.2024
 15. Pismo do Premiera D. Tuska o pilną interwencją u Ministra Klimatu i Środowiska w spr. nieprawidł. w procesie tworzenia prawa 10.06.2024
 16. Pismo MKiŚ – I posiedzenie Zespołu 10.06.2024
 17. Pismo ZG PZŁ – termin zwołania Zespołu 10.06.2024
 18. Pismo MKiŚ – zwołanie II posiedzenia Zespołu 18.06.2024
 19. Pismo NRŁ do Minister P. Hennig-Kloski z prośbą o pilną interwencje w sprawie trybu pracy Zespołu 20.06.2024
 20. Pismo dot. zgłoszenia do składu Zespołu Pana Prezydenta Miasta Katowice W. BOJARUNA 20.06.2024
 21. Pismo od M. Dorożały z MKiŚ o wskazanie przedst. Zrzeszenia do prac w Zespole ds.reformy łowiectwa 08.07.2024
 22. Pismo do MKiŚ dot. II posiedzenia Zespołu 08.07.2024
 23. Pismo dot. II posiedzenia Zespołu ds. Reformy Łowiectwa w dn. 09.07.2024 r.