Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Polski Związek Łowiecki

Naczelna Rada Łowiecka

Darz Bór!

Aktualności

Szukaj

Kalendarz myśliwski

Kwiecień 2024

Czwartek 18.04.2024

05:34 - 19:35
13:32 - 04:15
  Przybywający

Piątek 19.04.2024

05:32 - 19:37
14:44 - 04:27
  Przybywający

Sobota 20.04.2024

05:30 - 19:38
15:55 - 04:37
  Przybywający

Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Zarządów Okręgowych
0

Naczelna Rada Łowiecka

Naczelna Rada Łowiecka (NRŁ) to organ sprawujący nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności, opierając się na kryteriach legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.

Skład Naczelnej Rady Łowieckiej obejmuje prezesa oraz czterech zastępców, którzy razem tworzą Prezydium Rady. W ramach swoich kompetencji, Naczelna Rada Łowiecka powołuje komisje i zespoły spośród swoich członków, które zajmują się nadzorem nad różnymi obszarami działalności Związku.

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, opracowywanie projektów porządku obrad, regulaminu Zjazdu, a także projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego ewentualnych zmian. Rada jest odpowiedzialna za sprawozdawczość przed Krajowym Zjazdem Delegatów, prezentując raport z własnej działalności za okres kadencji.

W zakresie kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej znajduje się również powoływanie komisji problemowych i opracowywanie stanowiska w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa.