Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Polski Związek Łowiecki

Naczelna Rada Łowiecka

Darz Bór!

Aktualności

Szukaj

Kalendarz myśliwski

Luty 2024

Poniedziałek 26.02.2024

06:33 - 17:04
19:22 - 07:19
  Pełnia

Wtorek 27.02.2024

06:30 - 17:06
20:32 - 07:27
  Malejący

Środa 28.02.2024

06:28 - 17:07
21:46 - 07:36
  Malejący

0
Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Zarządów Okręgowych

Naczelna Rada Łowiecka

Naczelna Rada Łowiecka (NRŁ) to organ sprawujący nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności, opierając się na kryteriach legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.

Skład Naczelnej Rady Łowieckiej obejmuje prezesa oraz czterech zastępców, którzy razem tworzą Prezydium Rady. W ramach swoich kompetencji, Naczelna Rada Łowiecka powołuje komisje i zespoły spośród swoich członków, które zajmują się nadzorem nad różnymi obszarami działalności Związku.

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, opracowywanie projektów porządku obrad, regulaminu Zjazdu, a także projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego ewentualnych zmian. Rada jest odpowiedzialna za sprawozdawczość przed Krajowym Zjazdem Delegatów, prezentując raport z własnej działalności za okres kadencji.

W zakresie kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej znajduje się również powoływanie komisji problemowych i opracowywanie stanowiska w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa.