Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Polski Związek Łowiecki

Naczelna Rada Łowiecka

Darz Bór!

Aktualności

Szukaj

Kalendarz myśliwski

Czerwiec 2024

Czwartek 13.06.2024

04:19 - 20:52
11:29 - 00:54
  Pierwsza kwadra

Piątek 14.06.2024

04:18 - 20:53
12:39 - 01:03
  Pierwsza kwadra

Sobota 15.06.2024

04:18 - 20:53
13:50 - 01:11
  Pierwsza kwadra

Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Zarządów Okręgowych
0

Naczelna Rada Łowiecka

Naczelna Rada Łowiecka (NRŁ) to organ sprawujący nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności, opierając się na kryteriach legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.

Skład Naczelnej Rady Łowieckiej obejmuje prezesa oraz czterech zastępców, którzy razem tworzą Prezydium Rady. W ramach swoich kompetencji, Naczelna Rada Łowiecka powołuje komisje i zespoły spośród swoich członków, które zajmują się nadzorem nad różnymi obszarami działalności Związku.

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, opracowywanie projektów porządku obrad, regulaminu Zjazdu, a także projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego ewentualnych zmian. Rada jest odpowiedzialna za sprawozdawczość przed Krajowym Zjazdem Delegatów, prezentując raport z własnej działalności za okres kadencji.

W zakresie kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej znajduje się również powoływanie komisji problemowych i opracowywanie stanowiska w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa.