Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Polski Związek Łowiecki

Naczelna Rada Łowiecka

Darz Bór!

Aktualności

Szukaj

Kalendarz myśliwski

Lipiec 2024

Niedziela 21.07.2024

04:45 - 20:38
21:24 - 03:43
  Pełnia

Poniedziałek 22.07.2024

04:47 - 20:37
21:46 - 05:11
  Malejący

Wtorek 23.07.2024

04:48 - 20:35
22:03 - 06:42
  Malejący

Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Zarządów Okręgowych
0

Naczelna Rada Łowiecka

Naczelna Rada Łowiecka (NRŁ) to organ sprawujący nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności, opierając się na kryteriach legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.

Skład Naczelnej Rady Łowieckiej obejmuje prezesa oraz czterech zastępców, którzy razem tworzą Prezydium Rady. W ramach swoich kompetencji, Naczelna Rada Łowiecka powołuje komisje i zespoły spośród swoich członków, które zajmują się nadzorem nad różnymi obszarami działalności Związku.

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, opracowywanie projektów porządku obrad, regulaminu Zjazdu, a także projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego ewentualnych zmian. Rada jest odpowiedzialna za sprawozdawczość przed Krajowym Zjazdem Delegatów, prezentując raport z własnej działalności za okres kadencji.

W zakresie kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej znajduje się również powoływanie komisji problemowych i opracowywanie stanowiska w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa.