Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Zaskakujące słowa ministra Mikołaja Dorożały

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

dzisiejsza wypowiedź ministra Mikołaja Dorożały mówiąc delikatnie trochę nas zadziwiła. Odpowiadając na pytanie dziennikarki Radia Zet, minister stwierdził, że ustalił z przedstawicielami Zrzeszenia wyłączenie czterech gatunków ptactwa: cyraneczki, głowienki, czernicy i łyski z listy gatunków łownych. Prawdą jest, że rozmowy również i na ten temat były prowadzone, ale żadne, nawet wstępne deklaracje nie zapadły w tym kierunku.

Podczas spotkania w ministerstwie, które odbyło się 14 lutego wysłuchaliśmy postulatów koalicji „Niech Żyją” i jednoznacznie stwierdziliśmy, że wszelkie zmiany można wprowadzać dopiero po dokładnym ich rozpatrzeniu przez powoływany obecnie zespół ds. reformy łowiectwa, w którego skład mają wejść naukowcy i eksperci z zakresu łowiectwa i ochrony przyrody. Odnieśliśmy się również do pomysłów zakazu polowań na w/w cztery gatunki, twierdząc że najpierw należy dokonać rzetelnej inwentaryzacji i badań, a dopiero później wprowadzać jakiekolwiek zmiany.

Jedynym postulatem do którego bezspornie przychyliliśmy się była propozycja wprowadzenia okresu ochronnego dla prośnych i prowadzących loch. Dlatego zaskakuje nas stwierdzenie ministra Mikołaja Dorożały, że temat skreślenia z listy gatunków łownych czterech gatunków ptactwa został z nami ustalony. Przypominamy, że na podstawie par 82 ust 3. pkt 13 Statutu PZŁ „opracowywanie stanowiska w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa” uprawniona jest wyłącznie Naczelna Rada Łowiecka.

Naczelna Rada Łowiecka

Udostępnij
Twitter
WhatsApp