Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Przedstawiciele NRŁ na spotkaniu w MKiŚ

14 lutego w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska spotkaliśmy się z wiceministrem Mikołajem Dorożałą, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz koalicji „Niech Żyją”. Rozmowy dotyczyły powołania zespołu, który będzie poruszał złożone zagadnienia z zakresu łowiectwa i ochrony przyrody.

W spotkaniu uczestniczył pełny skład Prezydium NRŁ. Myśliwych reprezentował z nami łowczy krajowy Eugeniusz Grzeszczak. Nasz głos w dyskusji wspierali naukowcy specjalizujący się w tematyce łowiectwa i ochrony przyrody.

Rafał Ciszewski, Wiceprezes NRŁ podkreślił, że myśliwi powinni stanowić stronę społeczną konsultacji, gdyż ich praca ma charakter społeczny i realnie wpływa na ochronę przyrody oraz realizację zadań ustawowych.

Gremium akademickie ds. łowiectwa i ochrony przyrody przedstawiło wyniki badań naukowych, które wskazują jednoznacznie na potrzebę rzetelnego monitoringu i inwentaryzacji szczególnie ptaków migrujących. Specjaliści w dziedzinie ornitologii zwrócili uwagę na potrzebę globalnego podejścia do ptactwa migrującego ze względu na znikomy udział ptaków w pozyskaniu przez polskich myśliwych.

Rozmowa z przedstawicielami „Niech Żyją” pokazuje jednak, że  będą oni dążyć do próby zmiany modelu łowiectwa i wyeliminowania m.in. niektórych gatunków ptactwa (wg ich postulaty 13 gatunków) z listy gatunków ptaków łownych tylko dlatego, że obecnie można na nie polować. Argumentowaliśmy, że konieczne są do tego badania i merytoryczna rozmowa. Okazuje się jednak, patrząc po wpisach na ich stronie, że nie jest to dla nich najważniejszy argument. Takiemu podejściu będziemy się sprzeciwiać.

Przychyliliśmy się do ich postulatu o zakazie odstrzału prośnych loch i zwróciliśmy uwagę, że jest on spójny z obowiązującą etyką łowiecką. Niemniej wraz ze środowiskiem rolniczym zwróciliśmy uwagę, że zakaz może wpłynąć negatywnie na dynamikę liczebności populacji dzików i szkód w obszarze rolnym oraz zgodność z dyrektywami unijnymi.

Na spotkaniu poruszono kwestię badań lekarskich. Według wstępnych propozycji przedstawionych przez organizację „Niech Żyją” mają one dotyczyć wszystkich użytkowników broni palnej.

Podjęto decyzję o konieczności powołania zespołu do rozwiązywania spraw złożonych z zakresu łowiectwa, w skład którego mają wejść przedstawiciele MKiŚ, PZŁ, świata nauki, rolnictwa i weterynarii. W oparciu o badania eksperckie członków zespołu i wypracowane na ich podstawie stanowisko MKiŚ podejmie decyzje o ewentualnych zmianach w prawie łowieckim.

Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Udostępnij
Twitter
WhatsApp