Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Komunikat Naczelnej Rady Łowieckiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Organy Polskiego Związku Łowieckiego postanowiły przeciwstawić się nadużyciom, jakie zastały w Zrzeszeniu po rozpoczęciu kadencji.
Naczelna Rada Łowiecka jako organ nadzoru oraz Zarząd Główny jako organ zarządzający Polskiego Związku Łowieckiego dokonują sukcesywnej analizy dokumentów. Tam, gdzie znajdujemy nieprawidłowości, konsekwentnie eliminujemy je w bieżącej działalności i rozliczamy przeszłość.
W dniu 18 czerwca br. zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z ujawnionymi nadużyciami finansowymi, polegającymi na wydatkowaniu środków znacznej wartości, którego podstawą była nieważna w ocenie Naczelnej Rady Łowieckiej umowa jednego z członków organów krajowych PZŁ. Rada oceniła, że na skutek wydatkowania środków z tytułu nieważnej umowy PZŁ poniosło szkodę w wysokości ponad 700.000 zł, a działania osób, które zadecydowały o zawarciu tej umowy i wydaniu pieniędzy, noszą znamiona przestępstwa.
Niezależnie od zawiadomienia prokuratury Polski Związek Łowiecki skierował już pierwszy pozew o zapłatę, aby odzyskać środki finansowe Zrzeszenia wydatkowane nielegalnie lub po prostu niegospodarnie. Są to pieniądze wszystkich myśliwych, o które upomnimy się wszędzie tam, gdzie nie powinny one trafić. Pierwszy pozew, dotyczący kwoty około 40.000 zł, trafił już do sądu, kolejne są w przygotowaniu i w najbliższych tygodniach zostaną również skierowane na drogę prawną.
Polski Związek Łowiecki nie spocznie również w wyjaśnianiu spraw, które wstrząsnęły opinią publiczną w samym Zrzeszeniu i poza nim. „Król kłusowników” musi ponieść odpowiedzialność. Pamiętamy, że środowisko łowieckie oczekuje doprowadzenia tej sprawy do końca i jesteśmy zdeterminowani, by te oczekiwania spełnić.
Naczelna Rada Łowiecka
Udostępnij
Twitter
WhatsApp