Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Podziękowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

dzisiejszy protest pod Sejmem RP w obronie wartości polskiego łowiectwa pokazał siłę i jedność naszego środowiska. Tak liczne Wasze przybycie do stolicy z całego kraju uświadomiło społeczeństwu jak ważna jest #współnasprawa.

Wasza obecność i determinacja w walce o prawa i godność polskiego myślistwa stanowią inspirację dla nas wszystkich. Solidarność i zdecydowane działanie podkreślają siłę naszej społeczności oraz jej zdolność do skutecznego przekazywania istotnych kwestii.

Obecność Myśliwych pod Sejmem RP nie tylko wyniosła nasze postulaty na szerszy poziom społeczny, ale również ukazała naszą zdolność do wspólnego działania i obrony naszych interesów.

Wierzymy, że solidarność naszego środowiska da pożądane rezultaty, które będą sprzyjały rozwojowi i ochronie tradycji myśliwskiej w Polsce.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Waszą aktywność oraz zaangażowanie.

Bezpiecznych powrotów do domu.
Darzbór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp