Naczelna Rada Łowiecka PZŁ centralny organ samorządu łowieckiego w Polsce

Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej kadencji 2023-2028 r.

11 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej kadencji 2023-2028 r. Podczas posiedzenia wybrano Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej oraz członków Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Radę prezesem NRŁ został Kolega Marcin Możdżonek z okręgu olsztyńskiego.  Wybory wygrał z kontrkandydatem Kolegą Rafałem Malcem z wynikiem 28  do 17 głosów. Ponadto Naczelna Rada Łowiecka wybrała skład prezydium 2023-2028, który przedstawia się następująco:

  • Kolega Rafał Ciszewski z okręgu ostrołęckiego
  • Kolega Tomasz Krasowski z okręgu warszawskiego
  • Kolega Paweł Mamoń z okręgu wałbrzyskiego
  • Tomasz Nowak z okręgu krakowskiego

 

Po głosowaniu nad składem Prezydium posiedzenie zakończono. Termin następnego posiedzenia zaproponowano na dzień 8 stycznia 2024 r. Jednocześnie Prezydium NRŁ zwołało kolejne posiedzenie NRŁ na dzień 28.12.2023 r., na godz. 11., podczas którego zostanie jedynie ustalona wysokość składki członkowskiej na rok 2024.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp